Beltrum loopt massaal uit voor bijeenkomst over toekomst en leefbaarheid

‘Ik ben een trotse Beltrummer en zou nergens anders willen wonen. Dit mooie dorp wil ik graag aan nieuwe generaties doorgeven.’

‘Door ontmoetingsplekken en gebouwen te clusteren ontstaat ruimte voor woningbouw en daar is veel vraag naar.’

‘Behoeftes veranderen. Het is nu tijd om te schakelen en vanuit de breedte naar kansen te kijken voor héél Beltrum.’

Volle zaal

Deze en vele andere uitspraken van Beltrummers kwamen aan bod tijdens de eerste plenaire avond op maandag 11 maart over de toekomst van Beltrum in het kader van het project BeltrumNU – we-j kiekt veuroet.’

Supermarkt blijft open

Bij aanvang kwam de verrassende en positieve mededeling dat het er op lijkt dat een nieuwe ondernemer gevonden is die verder wil met de supermarkt en dat deze dus niet uit het dorp verdwijnt.

Beltrum NU 1 Large

Beltrummers aan het woord

Enkele Beltrummers gingen met de avondvoorzitter in gesprek over hun ervaringen met wonen in Beltrum en dromen voor het dorp. Ook namens vier gebouwen kwamen Beltrummers het woord die hun uitdagingen en wensen deelden.

Resultaten gesprekken

De resultaten van de gesprekken door adviesbureau Anno.Nu met de vertegenwoordigers van maatschappelijke accommodaties De Sonders, het Kulturhus, Dacapo, het Jeugdhuske, de school, de kerk en de Hassinkhof kwamen vervolgens aan bod. Ook de resultaten van de gesprekken met andere groepen zoals de koren, horeca en zorg kwamen ter sprake.

Ieder gebouw heeft uitdagingen

Beltrum is een hechte gemeenschap met veel samenwerkingen waar veel tot stand is gebracht, maar toch heeft ieder gebouw met uitdagingen te maken. Voorbeelden hiervan zijn vrijwilligers, bezetting, vergrijzing, energie en onderhoud. Krachten bundelen door slimme samenwerkingen en combinaties bieden kansen, luidde de conclusie.

Trots op saamhorigheid

Uit stellingen voor de aanwezigen aan de hand van Mentimeter bleek Beltrum trots op de saamhorigheid en gezelligheid, maar kwam woningbouw als grote uitdaging uit de bus. Een fitnessruimte en een sportschool worden gemist, net als een vrijwilligerspoule en een plek om te chillen.

Hoe nu verder?

Op 22 april is de volgende bijeenkomst voor heel Beltrum waarin meerdere scenario’s worden geschetst voor het voortbestaan van maatschappelijke accommodaties. Daarover wordt vervolgens gestemd door de inwoners van Beltrum. Op 10 juni volgt een selectie van één scenario die vervolgens verder wordt uitgewerkt.

Dus:

  • Maandag 22 april - Stemmen op mogelijke toekomst scenario's
  • Maandag 10 juni - Stemmen op één scenario