Belangrijke data

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste data voor de Dorpendeal voor Beltrum.

Maandag 8 juli – inloopavond in de kerk

De inloopavond op maandag 8 juli biedt de gelegenheid om vragen te stellen over de vier scenario’s die nog niet volledig technisch, planologisch en financieel zijn uitgewerkt. Het is belangrijk om samen met alle betrokkenen de onderbouwing zorgvuldig en afgewogen te doen. Tijdens de avond, die plaatsvindt in de kerk van 19.00 tot 21.00 uur, zullen vertegenwoordigers van Beltrumse maatschappelijke gebouwen, adviesbureau AnnoNU en BCT Architecten aanwezig zijn om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. De volledige uitwerking wordt eind september/begin oktober verwacht, en een nieuwe datum voor verdere informatie zal zo snel mogelijk worden aangekondigd.