Voormalige pastoorswoning

Wat gaat er gebeuren met de voormalige pastoorswoning?

Medio april 2024 is door de bestuurders van ProWonen, Marga Klompé en Sius een intentieovereenkomst getekend. Hierin staat onder andere dat de ontwikkelvlek met beoogde huisvesting voor Sius/Wonen Als Thuis (WAT) als eerste onderzocht wordt. Er wordt dus niet eerst een masterplan voor de toekomstige invulling van het gehele gebied opgesteld. Dit omdat Marga Klompé niet nu al kan/wil bepalen wat ze te zijner tijd precies met de Hassinkhof wil gaan doen. Het gaat dus eerst over een passend huisvestingconcept voor de Sius/WAT-locatie en de financiële haalbaarheid daarvan.

Wat is Wonen als Thuis (WAT)?

Een groep initiatiefnemers, waaronder ouders van kinderen met een beperking heeft in 2021 de stichting Wonen als Thuis (WAT) opgericht. WAT heeft als doel om huisvesting en zorg in Beltrum te (laten) realiseren voor een gevarieerde doelgroep aan bewoners met diverse ondersteuningsvragen. Gestreefd wordt naar het realiseren van een kleinschalige woonvoorziening in het hart van Beltrum, zodat de doelgroep zich midden in de gemeenschap kan bewegen en daar ook deel van uitmaakt.

Wat is nog meer beschreven in de intentieovereenkomst?

Voorwaarden bij het onderzoeken van de ontwikkelvlek is dat het gebouw een hoge mate van alternatieve aanwendbaarheid moet hebben en dat de situering van het gebouw een toekomstige verdere invulling van het gebied niet in de weg mag staan.

Michel Vos, projectleider van ProWonen, heeft hierin de lead.