Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemingkerk

Wat is de Erfgoedwet?

In de Erfgoedwet is vastgelegd welke gebouwen, stads/dorpsgezichten of landschappen zoveel waarde hebben, dat we het willen bewaren voor de toekomst. Tevens regelt de wet hoe met ons erfgoed wordt omgegaan, wie welke verantwoordelijkheden heeft en hoe het toezicht daarop wordt uitgeoefend.

Hiermee wordt voorkomen dat het monument onherstelbaar gebruikt of beschadigd wordt of ondeskundig gerestaureerd. Om werkzaamheden uit te voeren, moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Deskundigen worden ingeschakeld om de restauratie- of bouwplannen te beoordelen.

Hoe zit het met de kerk in Beltrum?

De prachtige Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemingkerk in Beltrum is een Rijksmonument en heeft een grote monumentale waarde. De uitgebreide omschrijving is te vinden op https://www.monumenten.nl/monument/509423

Wat is in het kort te lezen op deze website over de Beltrumse kerk?
Het is een stedenbouwkundig zeer belangrijk gebouw in het hart van Beltrum. De kerk bevindt zich tussen twee beeldbepalende panden: de pastorie en het gebouw van de H. Gerardus Majella Stichting.

Architectuur
De kleur, profileringen en het kruisverband van het metselwerk aan de buitenzijde worden als waardevol aangemerkt. De positionering, het glas-in-lood en de vorm van de spitsbogen van de ramen en van de steunberen zijn belangrijk voor de uitstraling. De patronen van de (top)gevels en de daken van het middenschip en het uitgebouwde koor worden uitgebreid, en met alle details, omschreven.

Interieur
Er is sprake van een uitzonderlijk fraaie toepassing (landelijk gezien) van baksteenarchitectuur in combinatie met zeldzame schilderingen. Er zijn bijzondere pigmenten gebruikt door de kunstenaars Wenzel en Bach. Geglazuurde bakstenen zijn toegepast bij het begin van de gordel- en muraalbogen. Het geheel van de bijzondere spitsbogen in combinatie met de schilderingen, die worden ervaren in de open ruimte, geven een bijzonder effect.

Tot slot is de cultuurhistorische waarde zeer van belang vanwege de combinatie van het interieur in samenhang met de architectuur.

Waarom is woningbouw niet mogelijk?

Op de begane grond bevinden zich geen ramen. Op verdiepingshoogte zijn beschermde glas-in-lood ramen aanwezig. Extra raampartijen of het vervangen van het glas-in-lood door blank glas zal niet toegestaan worden vanwege het waardevolle metselwerk en de vorm en uitvoering van de glas-in-lood ramen.

Dit zou betekenen dat men vanuit eventuele appartementen niet naar buiten zou kunnen kijken. Een dergelijke omgevingsvergunning zal niet worden verleend voor een grote verbouwing van een dergelijk waardevol Rijksmonument.

Conclusie

De ervaring leert dat het nagenoeg onmogelijk is om appartementen, woningen of andere functies met een wettelijke daglichtfunctie te maken in combinatie met een verstoring van het open interieur met zicht op de spitsbogen en schilderingen.