Basisschool De Sterrenboog

Over basisschool De Sterrenboog

Gemeenten maken periodiek een Integraal Huisvesting Plan (hierna IHP) voor het onderwijs in hun gemeente.

Wat staat in het Integraal Huisvesting Plan?

De staat en geschiktheid van de onderwijsgebouwen, de grootte, de staat van het onderhoud en de mate van gezonde (frisse) scholen worden in het IHP gerapporteerd. Ook wordt gerapporteerd welke scholen het meest toe zijn aan ver/nieuwbouw of aanpassingen, wanneer dit wordt uitgevoerd en wat de kosten zijn.

In het IHP worden alle scholen, op basis van Wet- en Regelgeving, beoordeeld en de prioritering voor aanpassingen vastgesteld voor de jaren 2020 tot en met 2036 en verder.

In het IHP zijn de volgende aspecten onderzocht en hier scores aan gegeven:

  1. Uitstraling van het gebouw

  2. Bouwkundige staat

  3. Veiligheid

  4. Binnenmilieu

  5. Exploitatie

  6. Onderwijskundige functionaliteit

Hieruit wordt een totaalscore berekend.

En wat zegt het IHP van Berkelland over De Sterrenboog?

In het IHP van de gemeente Berkelland, dat is vastgesteld door de gemeenteraad op 15 september 2020, wordt de school De Sterrenboog in Beltrum genoemd als school die het goed voor elkaar heeft.

De score voor De Sterrenboog is de één na beste van alle basisscholen in de gemeente Berkelland. De hoogste score is 84, De Sterrenboog scoort 83 en de slechtste school scoort 54,5. Op basis van de scores zijn investeringen voor verbeteringen ingepland. De Sterrenboog valt qua prioritering in fase 4. Dat betekent dat na 2036 investeringen zijn ingepland voor het aanpassen van het binnenklimaat.

Hoe zit het met de grootte van de school?

De normatieve grootte van de school in 2020 was 838 m² bruto vloeroppervlak, staat vermeld in het IHP. Op dit moment zal de normatieve grootte rond de 1.080 m² bruto vloeroppervlak uitkomen.

Het gebouw De Sterrenboog is 1.531 m² bruto vloeroppervlak groot. Vergeleken met de onderwijshuisvestingsnorm betekent dit dat de school ruim in haar jasje zit.